Relații publice

Activităţi

MUZEUL BRĂILEI „CAROL I”

 

 


PROGRAM DE VIZITARE

 • Miercuri - Duminică
  09,00-17,00
  Octombrie - Aprilie
 • Miercuri - Duminică
  10,00-18,00
  Mai - Septembrie
 • Luni - Marţi
  închis tot timpul anului, cu excepţia zilelor în care au loc manifestări culturale.

 

Activitatea Serviciului Relaţii Publice se derulează pe două paliere:
1) Adaptarea strategiei de relaţii publice pentru atragerea a cât mai multe categorii de public către muzeu, conceperea şi scrierea de proiecte de finanţare, dezvoltarea parteneriatelor, realizarea de materiale de promovare, mediatizarea tuturor evenimentelor, promovarea on-line, conservarea şi fructificarea bazelor de date şi arhivelor foto-video, întocmirea de rapoarte, arhivare documente ş.a. şi
2) Centrul Diversităţii Culturale – cercetarea şi promovarea patrimoniului multicultural al oraşului Brăila, în ţară şi în străinătate, organizarea de evenimente culturale şi activităţi educaţionale.

CHESTIONAR PENTRU VIZITATORI, LA INTRAREA ÎN EXPOZIŢIILE DESCHISE LA MUZEUL BRĂILEI „CAROL I"

CHESTIONAR PENTRU LICEE ŞI COLEGII

CHESTIONAR PENTRU ŞCOLI


SERVICIUL RELAŢII PUBLICE. ACTIVITĂŢI CURENTE, ÎN ANUL 2016

 
•    Strategia de relaţii publice este adaptată pornind de la categoriile de public ţintă vizate şi analizând permanent evoluţia vizitatorilor reali, caracteristicile lor socio-demografice, frecvenţa unor acţiuni (fideli sau ocazionali), rezultate calitative (preferinţe, opinii, atitudini) precum şi evoluţia vizitatorilor virtuali prin monitorizarea traficurilor pe website-uri şi analiza feedback-ului. Cercetarea publicului Muzeului Brăilei „Carol I” se face prin: observare directă a reacţiilor la vernisaje sau alte evenimente şi în timpul vizitelor în expoziţii (durata vizitei, obiectele în faţa cărora subiecţii îşi petrec mai mult timp, tipul de evenimente cu succes la public etc.), comunicare verbală – directă, la evenimente, analiza feedback-ului (prin e-mail, Facebook, carte de impresii, analiza articolelor de presă etc), chestionar. Începând din 23 august 2016 este aplicat un chestionar, la intrarea în fiecare expoziţie permanentă şi temporară. A fost realizat, la finele acestui an şi un al doilea tip de chestionar, foarte complex, pentru elevi şi profesori (conceput respectând criteriile din Barometrul de Consum Cultural), care va fi aplicat, în anul 2017, cu sprijinul, sperăm, al Inspectoratului Şcolar Judeţean, în toate instituţiile de învăţământ din Brăila şi din judeţ. Aplicarea chestionarelor are ca scop: cunoaşterea imaginii Muzeului Brăilei „Carol I” la aceste categorii de public ţintă, întocmirea şi updatarea unor baze de date, adaptarea ofertei culturale, a canalelor şi materialelor de promovare pornind de la opiniile şi propunerile segmentului de public cercetat. Importante sunt şi studiile cantitative: număr de vizitatori reali, durata vizitei medii/vizitator cu diverse caracteristici socio-demografice, traficuri pe website-uri, zona din care sunt accesate, orele, număr de pagini accesate, subiecte preferate pe Facebook, număr de aprecieri, zona în care trăiesc persoanele care urmăresc constant pagina „Muzeul Brăilei Carol I” etc., pentru care se întocmesc periodic rapoarte. A fost, de asemenea, realizată o analiză SWOT detaliată a activităţii (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
    Toate evenimentele Muzeului Brăilei „Carol I” au fost promovate prin: poster şi comunicat de presă, diseminate către mass-media locală şi naţională şi publicaţii specializate; invitaţii tipărite şi invitaţii distribuite prin liste de e-mailuri (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice) şi prin postare pe website şi pe reţeaua de socializare Facebook (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Comunicatele şi posterele au fost înregistrate şi arhivate, pentru arhiva Muzeului Brăilei „Carol I” şi pentru depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României, conform legislaţiei (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). Listele de protocol  au fost actualizate şi se continuă îmbogăţirea permanentă a listelor de e-mailuri. (Alina Pospai, bibliotecar - Serviciul Relaţii Publice). 
    Serviciul Relaţii Publice a asigurat background-ul evenimentelor culturale organizate şi găzduite la sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (sonorizare, proiecţii video, fotografiere, filmare) (Diana Coşarcă, muzeograf şi Gabriel Stoica - Serviciul Relaţii Publice), la Centrul Diversităţii Culturale (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi Alina Pospai, bibliotecar – Serviciul Relaţii Publice), în alte locaţii din Brăila şi în alte oraşe, la evenimente la care Muzeul Brăilei „Carol I” a fost partener (Gabriel Stoica - Serviciul Relaţii Publice). 
        Presa a fost monitorizată permanent şi au fost arhivate copii după apariţiile în presa scrisă şi on-line (Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). De asemenea, au fost conservate, în format digital, apariţiile la TV ale specialiştilor, fotografiile şi imaginile video de la toate evenimentele culturale (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice, Gabriel Stoica - Serviciul Relaţii Publice) şi promovate pe Youtube şi contul „Muzeul Brailei Carol I” pe Facebook (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice) şi pe website-ul Muzeului Brăilei „Carol I”. Au fost redimensionate pentru website 2247 de fotografii, au fost formatate şi postate: 205 texte şi 1599 de fotografii  – la secţiunile curente: „Evenimente”, „Colecţie de afişe”, „Galerie foto”, Editura „Istros”, precum şi la secţiunile „Istorie”, „Etnografie”, „Artă - Centrul Cultural Nicăpetre", „Ştiinţele Naturii”, care au fost actualizate şi dezvoltate cu texte şi imagini selectate, de şefii de secţii, din arhivele secţiilor respective (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice) – şi alte 648 de fotografii postate la secţiunile: „Colecţie de afişe”, „Galerie foto” (Alina Pospai, bibliotecar – Serviciul Relaţii Publice).
•    O altă activitate, cu caracter permanent, a fost documentarea despre istoria Brăilei, patrimoniul cultural mobil, imobil şi imaterial, obiective de turism cultural, personalităţi, istorii de familie, cărţi, minorităţi etnice, pedagogie muzeală, relaţii publice şi marketing cultural, linii de finanţare, management de proiect - pentru editare texte pe pagina de Facebook a Muzeului Brăilei „Carol I”, corespondenţă (în română, engleză, franceză) cu persoane şi organizaţii, ghidaje tematice în Centrul Istoric, prezentări pentru programele culturale „Poveşti despre Brăila” şi „Poveşti despre muzică şi cărţi” (concepere texte şi prezentări în PowerPoint,  selecţie imagini, sunet şi video), pentru interviuri şi dezvoltarea bazelor de date „Minorităţi etnice” ale Centrului Diversităţii Culturale, pentru conceperea şi scrierea de proiecte de finanţare (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Muzeul Brăilei „Carol I” a participat, anul acesta, la concursul organizat de Uniunea Arhitecţilor din România, cu proiectul editorial: „Editarea albumului: Ionel Cândea, „Cetatea Albă. Cercetări arheologice şi istorice" (bilingv română / engleză) + DVD cu „Detalii constructive 3D” - autori: arh. dr. Costel Drăgan şi arh. Marian Ion - şi film documentar (concepere, scriere proiect pentru solicitare finanţare: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; redactare alte documente concurs: Rozalia Pîrlitu, şef Serviciul Editura „Istros”). Proiectul s-a clasat pe locul 16 (doar primele 13 proiecte au obţinut finanţare). Au fost promovate, de asemenea, rezultatele celor şase proiecte (4 editoriale şi 2 culturale) - finanţate de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi Uniunea Arhitecţilor din România - derulate de Muzeul Brăilei „Carol I” (alături de alţi parteneri) în anii 2009, 2012, 2013, 2014, 2015.  
•    Serviciul Relaţii Publice gestionează şi documentele de secretariat ale Muzeului Brăilei „Carol I” (Liliana Apostolescu Miron, gestionar custode cu atribuţii de secretariat - Serviciul Relaţii Publice), încheierea de parteneriate cu instituţii de învăţământ, completarea fişelor şi altor documente, conform legislaţiei privind protecţia muncii şi arhivarea acestora, inclusiv realizarea instructajului periodic de SSM cu angajaţii Muzeului Brăilei „Carol I” (Diana Coşarcă, muzeograf, cu atribuţii de inspector de specialitate protecţia muncii - Serviciul Relaţii Publice), întocmirea rapoartelor de activitate ale Muzeului Brăilei „Carol I” (prin sintetizarea rapoartelor de activitate primite de la toţi şefii de secţii şi servicii), alte rapoarte, statistici, parteneriate cu alte organizaţii, gestionare alte baze de date în format digital, la care se adaugă şi alte activităţi cu caracter administrativ (întocmire chestionar de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial, fişe de post, pontaje, analiză planuri de muncă şi rapoarte de activitate, fişe evaluare personal, analiză şi avizare referate de necesitate, contactare firme pentru achiziţii, colectare oferte pentru dotări, coordonarea şi controlul activităţii Serviciului Relaţii Publice) (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
•    Serviciul Relaţii Publice se ocupă şi de promovarea Editurii „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”: organizarea standului la târgurile şi expoziţiile internaţionale de carte (verificare calendar Târguri şi expoziţii de carte, documente de înscriere, documente de eliberare din gestiune a cărţilor, ambalare, sigilare, etichetare cutii, transport, manipulare carte, amenajare stand, etichetare cărţi, materiale publicitare - sigle, prezentare editură, titluri de impact, ofertă de carte, imagini video), background-ul (sonorizare, proiecţii video, fotografiere, filmare) evenimentelor de lansare de carte, stabilirea de noi contacte/clienţi. Anul acesta, Editura „Istros” a participat la: Târgul de Carte, Artă, Muzică „LIBREX. Primăvara cărţilor la Iaşi”, ediţia a XXIV-a (Cornel Smeu, muzeograf şi Alexandru Roşca, gestionar custode - Serviciul Relaţii Publice). Locul desfăşurării: Palas Mall, Iaşi (8-14 martie 2016); Târgul „Festivalul de C’Arte", Brăila, ediţia a II-a (Cornel Smeu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice şi Geta Şerbănescu, muzeograf - Secţia Memoriale). Locul desfăşurării: Sala Polivalentă Brăila (12-14 mai 2016); Târgul de Carte Caravana „Gaudeamus” Litoral (Cornel Smeu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice, Geta Şerbănescu, muzeograf şi Liliana Şerban, muzeograf – Secţia Memoriale). Locul desfăşurării: Mamaia (11-15 august 2016); Târgul de Carte cu lucrări circumscrise domeniului istoriei, organizat în cadrul Congresului Naţional al Istoricilor Români (Geta Şerbănescu, muzeograf, Liliana Şerban, muzeograf - Secţia Memoriale şi Cornel Smeu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). Locul desfăşurării: Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj Napoca (25-28 august 2016); Târgul de Cărţi şi Arte Frumoase ARCA LUI GUTENBERG, Iaşi, ediţia a doua (Geta Şerbănescu, muzeograf şi Diana Coşarcă, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice). Locul desfăşurării: Palas Mall (14-18 octombrie 2016); Târgul Internaţional GAUDEAMUS - Carte de învăţătură 2016, ediţia cu numărul 23 (Geta Şerbănescu, muzeograf - Serviciul Relaţii Publice, Liliana Şerban, muzeograf - Secţia Memoriale, Cornel Smeu, muzeograf - Serviciul Editura „Istros”). Locul desfăşurării: ROMEXPO, Bucureşti (16-20 noiembrie 2016). Permanent, au fost  realizate şi: gestiunea fondului de carte al Editurii „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”, corespondenţă, actualizarea bazelor de date; recepţia şi aşezarea la raft a cărţilor primite din tipografie, operarea în baza de date a mişcării fondului de carte şi înregistrarea în gestiune a titlurilor nou apărute; scoaterea din gestiune a unor volume de carte reprezentând drepturi de autor, comenzi interne şi externe; înregistrarea referatelor pentru ieşirea din gestiune a titlurilor solicitate prin comandă, pentru premii şi drepturi de autor; întocmirea documentaţiei necesare pentru scoaterea din gestiune şi expedierea de comenzi interne şi internaţionale; pregătirea de cărţi pentru depunerea la Depozitul legal al Bibliotecii Naţionale a României şi Biblioteca Judeţeană „Panait Istrati” Brăila; aşezarea la raft cărţi din retur târguri, conservarea fondului de carte existent în depozitul editurii; raportarea lunară privind mişcarea fondului de carte; inventarierea fondului de carte din depozitul Editurii „Istros” (Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice), analizarea situaţiei Depozitului Legal constituit la Biblioteca Naţională a României şi livrarea ultimelor lucrări apărute; distribuire Drepturi de autor, cărţi pentru Depozitul Legal la Biblioteca Naţională a României; transport carte (Cornel Smeu, muzeograf - Serviciul Editura „Istros”); operare titluri epuizate în ofertă şi actualizare oferta de carte (Geta Şerbănescu, muzeograf şi Diana Coşarcă, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice), diseminare ofertă editură prin liste de e-mailuri (Geta Şerbănescu, muzeograf – Serviciul Relaţii Publice) şi prin promovare on-line pe website şi Facebook; analiză situaţie vânzări şi stabilire măsuri pentru promovarea mai eficientă a Editurii „Istros” şi creşterea vânzărilor (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).

CENTRUL DIVERSITĂŢII CULTURALE AL MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”, ÎN 2016
         
        Al doilea grup de activităţi ale Serviciului Relaţii Publice include: dezvoltarea infrastructurii Centrului Diversităţii Culturale, cercetarea şi promovarea patrimoniului multicultural şi de turism cultural ale Brăilei, organizarea de evenimente culturale, încheierea de parteneriate cu diferite organizaţii, pentru creşterea vizibilităţii Muzeului Brăilei „Carol I” şi a Brăilei, în ţară şi în străinătate. În 2016, Centrul Diversităţii Culturale a fost reamenajat şi dotat cu mobilier şi echipamente necesare pentru organizare de expoziţii, fotoexpoziţii temporare, activităţi culturale şi educaţionale. Mediateca s-a îmbogăţit cu noi titluri, ca urmare a unui schimb de carte cu Centrul Iudaic de Editură şi Publicistică Bucureşti. 
•     Centrul Diversităţii Culturale a fost vizitat de familii de greci din Brăila şi familii de greci şi evrei repatriaţi sau din diaspora, de brăileni români sau de altă etnie, de turişti şi de diferite delegaţii, pentru care a fost asigurat ghidaj în limba engleză, în Centrul Istoric (Camelia Hristian, Serviciul Relaţii Publice), de exemplu: curatorii Raluca Voinea, Roxana Gibescu, Edi Constantin din Bucureşti şi Anna Smolak din Polonia - cercetare pentru proiectul cu tema „Hotel Francez / Grand French Hotel”, iniţiat de tranzit.ro / Bucureşti  (14 iulie 2016); un grup de arhitecţi din Grecia însoţiţi de dna arh. Polly Nomikou – Peraro, dl. Ezio Peraro - directorul Institutului Cultural Italian Bucureşti şi dna Veronica Macri, preşedinte executiv al Comunităţii Elene Brăila (3 august 2016); dl. Evangelos Kekatos, viceprimarul Insulei Kefalonia, Grecia, însoţit de dl. Haralambie Caravia, preşedintele Comunităţii Elene Brăila (13 august 2016).
•     S-a început derularea, la Centrul Diversităţii Culturale, a două programe, cu caracter permanent. Programul cultural „Poveşti despre Brăila” este adresat copiilor şi tinerilor. Include: cerc, prezentări, fotoexpoziţii, ghidaje tematice, proiecţii de filme documentare, jocuri, concursuri. Programul cultural „Muzică şi cărţi” este adresat publicului larg şi include audiţii muzicale – muzică baroc, clasică, jazz, operă în interpretări celebre, fado, sirtaki, klezmer, şansonete, tangouri de altădată, colinde – din bogata colecţie de „bijuterii muzicale” a Muzeului Brăilei „Carol I”. În timpul audiţiilor muzicale, pot fi răsfoite cărţi şi periodice apărute, de-a lungul timpului, la Editura „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I”, precum şi albume de artă, cărţi şi periodice ale minorităţilor etnice din România, din mediateca Centrului Diversităţii Culturale. Ambele programe culturale sunt gratuite. Intrarea se face, cu programare, în limita celor 50 de locuri.  Aşteptăm, de asemenea, înscrieri pentru Cercul „Poveşti despre Brăila, muzică şi cărţi”. Se pot înscrie elevi de la ciclul primar, ciclul gimnazial, precum şi liceeni şi studenţi, pasionaţi de cultură, muzee, mozaic etnic, cultural şi turism cultural. (Coordonator: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).

EVENIMENTE ŞI ACTIVITĂŢI CULTURALE ORGANIZATE, ÎN 2016

•  Cercul de pictură al Comunităţii Elene Brăila (coordonator: prof. Elena Salomeea Kaloxilos) şi programele culturale „Poveşti despre Brăila” şi „Poveşti despre muzică şi cărţi” (coordonator: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice). Au avut loc 22 de întâlniri la care au participat copii şi tineri (clasele I -XII), părinţi, bunici şi membri ai Comunităţii Elene Brăila. Pictorii mai mari şi mai micuţi s-au inspirat din modele alese de prof. Elena Salomeea Kaloxilos, din albumele „Brăila modernă", „Gheorghe Naum" şi „Judeţul Brăila", apărute la Editura „Istros" a Muzeului Brăilei „Carol I", din volumul „Hellenism in Romania”, apărut la Editura „Omonia" Bucureşti, din alte albume de artă şi mitologie greacă din mediateca Centrului Diversităţii Culturale şi dintr-un album cu costume tradiţionale greceşti din biblioteca Comunităţii Elene Brăila. Unele lucrări (pictură) au participat şi au fost premiate la concursul „Jocurile Olimpice", organizat de Uniunea Elenă din România, alte lucrări (desene şi pictură) au fost înrămate şi expuse în cele două expoziţii organizate la Centrul Diversităţii Culturale.    
     Membrii Cercului de pictură au participat şi la vernisajele unor expoziţii de artă deschise la Muzeul Brăilei „Carol I” - Galeria „Gheorghe Naum” şi la Galeriile de Artă, ale UAP Brăila, unde au avut ocazia să-i întâlnească pe artiştii plastici: Hugo Mărăcineanu, Marius Teodorescu, Marilena Ioanid, Jana Andreescu, Gheorghe Andreescu, Ion Radu.
     Cei prezenţi la întâlnirile Cercului de pictură au ascultat poveşti spuse de Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice, despre: Muzeul Brăilei „Carol I” şi Editura „Istros”; istoria Brăilei de dinainte de 1830; Cetatea Brăilei şi hrube (audiţie: Jordi Savall şi Dimitrie Cantemir, „Le livre de la musique et de la science”); „Anul 1866”,  istorisiri despre compozitorul Johann Strauss fiul (audiţie: valsul „Dunărea albastră”, compus, în 1866), completate cu informaţii istorice - condimentate cu întâmplări legate de minorităţile etnice - despre Alexandru Ioan Cuza, Regele Carol I şi Cazinul Armelin; despre costumul tradiţional naţional grec şi „evzoni”, prima ediţie a Jocurilor Olimpice Moderne de la Atena (6-15 aprilie 1896), poetul Kostis Palamas - autorul versurilor Imnului Olimpic oficial -, nepotul său, Christos Xanthopoulos Palamas, unul dintre cei mai străluciţi diplomaţi ai Greciei, consul al Greciei la Brăila între 1937-1938 şi Brăila reflectată în cartea sa „Călătorie pe Dunăre” (apărută în limba greacă la Editura Difros, Atena, în 1959, apoi la Editura Univers, Bucureşti, în 1975); despre etnologul Irina Nicolau şi amintirile sale emoţionante legate de grecii din Brăila dintr-un articol publicat, în limba franceză, apărut la Editura „Martor”, rădăcinile sale aromâne -  în alte articole şi cărţile sale „Credinţe şi superstiţii româneşti” (apărută la Editura „Humanitas”) şi „Haide, bre!” (Proiect Avdhela. Biblioteca Culturii Aromâne); despre personalităţi brăilene de origine greacă – artistul plastic Jana Andreescu şi Jean Moscopol – , muzica din tinereţea bunicilor noastre, din perioada interbelică (audiţie: Jean Moscopol, romanţe din Grecia şi Carlos Gardel); despre Galeries Lafayette - primul magazin universal al Bucureştiului -, patrimoniu pierdut (Hotel Francez din Bucureşti) versus patrimoniu salvat de autorităţile publice (Hotel Francez din Brăila, actualul sediu al Muzeului Brăilei „Carol I") sau de capital privat (clădirea Chrissoveloni din Bucureşti, astăzi Librăria Cartureşti Carusel); despre Muzeul Jucăriilor din Bucureşti; despre prima zi de şcoală în Grecia din o carte cu obiceiuri şi tradiţii greceşti (lectură în engleză, greacă şi traducere în română); despre începuturile învăţământului superior şi învăţământului în limba română în Ţara Românească (Şcoala de la Sfântul Sava – familia Cantacuzino şi Gheorghe Lazăr – şi Liceul „Gheorghe Lazăr” Bucureşti), liceul şi distracţiile interbelice, modele de viaţă şi valori morale: prietenie, responsabilitate, omenie, respect, reflectate în cartea Grigore Băjenaru, „Cişmigiu & Comp.”; despre personalităţi brăilene – Maria Filotti, actriţă, director de teatru, profesor –, teatrul românesc în prima jumătate a sec. al XX-lea, începuturile cinematografiei – pornind de la Ion I. Cantacuzino, cineast, producător (fiul actriţei Maria Filotti) şi Şerban Cantacuzino, actor (nepotul actriţei Maria Filotti) – şi istoricul clădirii Teatrului „Maria Filotti” din Brăila (recomandare de carte: Maria Filotti, „Am ales teatrul”); despre copilărie în perioada interbelică, familie, album de familie pornind de la cărţile „Unde eşti, copilărie", de Marie-Claire Ştefănescu şi „Năzdrăvăniile fetiţelor mele cuminţi”, de Daniela Ştefănescu, apărute la Editura LiterNet; despre atmosfera casei din copilăria petrecută la Brăila a poetei Antigone Kefala (tatăl său era violonist; audiţie: Rachmaninov, „Vocalise"), înstrăinare, nostalgie, cărţile poetei apărute în Australia, volumul „Absenţă", apărut la Editura „Omonia" Bucureşti (Editura „Omonia" a împlinit, în 2016, 25 de ani de la înfiinţare); despre Sfântul Dimitrie Izvorâtorul de Mir, ocrotitorul Tesalonicului (lectură în engleză, greacă şi traducere în română), istoria şi monumentele din oraşul Tesalonic (audiţie: Stelios Kazantzidis, „Thessaloniki Mou"), Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureştiului şi Catedrala Patriarhală; despre 28 Octombrie - Ziua Marelui „Nu" - Ziua Naţională a Greciei (lectură în engleză, greacă şi traducere în română); despre Moşii de toamnă (In Memoriam Pieratos Sia, profesor de limba neoelenă la Comunitatea Greacă din Brăila); despre scriitorul Mihail Sebastian, copilăria sa petrecută la Brăila, perioada dificilă dintre anii 1935-1944, izolare, fragilitatea relaţiilor interumane, pasiunile scriitorului (lectură, teatru, muzică clasică, ski) reflectate în „Jurnal" (audiţie: Debussy „Preludiu pentru pian"), romanele şi piesele sale de teatru; despre scriitorul Tudor Arghezi, Mărţişor - Casa (Memorială) „Tudor Arghezi" (aşa cum a prezentat-o Mihail Sebastian, aflat în vizită la Tudor Arghezi, pentru un interviu - vezi cartea „Nouă convorbiri", ediţie îngrijită şi comentariu de Geo Şerban) (membrii cercului au avut ocazia să-l cunoască, la cerc, pe dl. Geo Şerban, scriitor, istoric şi critic literar, aflat la Brăila pentru Festivalul „Mihail Sebastian"), „Mărţişor" („vizită", în imagini semnate Cristina Răduţă şi David Muntean), „Cartea cu jucării" de Tudor Arghezi (audiţie: poeziile „Zdreanţă", recitată de autor; „Furnica", recitată de Tudor Gheorghe şi „Cântec de somn", de pe albumul „Cântece de şemineu", semnat Nicu Alifantis); despre Nicu Alifantis, originea sa greco-macedoneană (audiţie: „S'agapó" şi „Cântic di sârmâniţă", de pe albumul „Mozaic", semnat Nicu Alifantis); despre obiceiuri de botez în Grecia (lectură în engleză, greacă şi traducere în română); despre lumea fascinantă a muzicii clasice, pornind de la Gerasimos Miliaresis, întemeietorul şcolii de chitară clasică în Grecia (fost student al lui Andres Segovia), profesor universitar, muzician renumit în Europa - născut la Brăila (în 1918) -, insula Kefalonia, locul de origine al familiei Miliaresis (audiţie: compoziţii pentru chitară clasică de Manos Hadjidakis şi Mikis Theodorakis şi voce actriţa Melina Mercouri, cu care a colaborat); despre viaţa compozitorului şi organistului Johann Sebastian Bach (audiţie: J.S. Bach, în interpretarea lui G. Miliaresis la chitară clasică, apoi în interpretarea lui Peter Hurford, la orgă), orgă; viaţa compozitorului Wolfgang Amadeus Mozart (audiţie: sonate compuse de W. A. Mozart),  muzeele „Mozart” din Salzburg şi Viena, oraşul Salzburg, Palatul Mirabell şi Regele Otto al Greciei (s-a născut aici), Grădinile Mirabell şi filmul „Sunetul muzicii” (vizionare: scene din „Sunetul muzicii”, filmate în Salzburg) (recomandare de carte: „Cei şapte ani de acasă. Codul bunelor maniere pentru copii”, de Michaiela Poenaru & ilustraţie Delia Eftimie); despre obiceiuri de nuntă în Grecia (lectură în engleză, greacă şi traducere în română), album de familie, amintiri cu bunici, amintiri despre Brăila, pornind de la câteva fotografii din colecţia dnei Maria-Denise Theodoru (jurnalist la Radio România, născută la Brăila, într-o familie de origine greacă), obiceiuri de nuntă la grecii, turcii, evreii şi ruşii lipoveni din Brăila (recomandare de carte: „Un Grec, doi Greci, trei Greci… Brăila” şi „Greci, Turci, Evrei, Ruşi Lipoveni… Brăila”, cărţi publicate şi on-line, finanţate de AFCN); despre pitorescul străzilor de odinioară, muzicanţii străzilor, flaşnetă şi bilete de papagal (vizionare: înregistrări de la Festivalul Internaţional al Muzicii Mecanice Iaşi, Festivalul Orgues de Barbarie Dijon şi laterna, pe străzile Greciei; lectură: „Flaşneta”, de Ionel Teodoreanu), viaţa scriitorului Ionel Teodoreanu şi „dulce Târgul Ieşului ” (audiţie: „În casa bunicilor”, de Ionel Teodoreanu) (recomandare de carte: „Uliţa copilăriei”, „În casa bunicilor” şi „La Medeleni”, de Ionel Teodoreanu). În pauze: cântece pentru copii, desene animate, fragmente din filme, filme documentare. Locul desfăşurării: Centrul Diversităţii Culturale (13 februarie, 20 februarie, 27 februarie, 12 martie, 16 aprilie, 23 aprilie, 7 mai, 17 august, 18 august, 19 august, 24 august, 31 august, 7 septembrie, 18 septembrie, 24 septembrie, 1 octombrie, 8 octombrie, 15 octombrie, 29 octombrie, 5 noiembrie, 12 noiembrie, 19 noiembrie 2016)
•   „Ziua Culturii Elene”. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I" - Centrul Diversităţii Culturale şi Comunitatea Elenă Brăila. Program: Conferinţe: prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei „Carol I” - „Biblioteca Mavrocordaţilor şi legăturile dintre greci şi români în secolul al XVIII-lea” şi dl. Haralambie Caravia, preşedintele Comunităţii Elene Brăila - „Konstantinos Sklavos. Note biografice”; Lansarea Publicaţiei „Kalimera”; Spectacol: Colaj de poezii, coordonat de Margareta Elena Nicolae şi Florentina Gavaz; Recital instrumental. Solist: Andrei Mogoş (bouzouki); Dansuri tradiţionale, cu Grupurile „Parnassos” şi „Zorbas” ale Comunităţii Elene Brăila, conduse de Marius Papadopol; Expoziţie de artă plastică şi fotografie: Elena Salomeea Kaloxilos, Marilena Ioanid, Marius Teodorescu, Hugo Mărăcineanu, Adriana Steriopol, Marius Papadopol. Au prezentat: prof. Marilena Ioanid, artist plastic şi poetul Gheorghe Lupaşcu. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” şi Centrul Diversităţii Culturale  (26 martie 2016). 
•   Expoziţie temporară de carte apărută la Editura „Istros” a Muzeului Brăilei „Carol I” şi albume de artă, cărţi şi periodice ale minorităţilor etnice din România din mediateca Centrului Diversităţii Culturale – în cadrul Programului cultural „Muzică şi cărţi”. Locul desfăşurării: Centrul Diversităţii Culturale.
•   Programul „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!". Expoziţia temporară a fost vizitată de elevi de la grădiniţe, şcoli şi licee din judeţul Brăila. Ghidaj: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Locul desfăşurării: Centrul Diversităţii Culturale (18-23 aprilie 2016)
•  „Ziua alfabetului, educaţiei şi culturii bulgare”. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale şi Asociaţia „Hristo Botev” a Bulgarilor din Brăila. Program: Conferinţe şi alocuţiuni: prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”: „Brăila în relaţiile româno-bulgare"; dna Maria Gancev, preşedintele Asociaţiei „Hristo Botev” a Bulgarilor din Brăila: „Prezentarea Legii Nr. 100/2015 pentru instituirea Zilei Limbii Bulgare"; prof. Adriana Grigorescu: „Activitatea fraţilor Chiril şi Metodiu”; dl. Anton Kanchev, preşedintele Federaţiei Bulgarilor din România; Recital de muzică bulgărească susţinut de Grupul vocal „Borianca” al Asociaţiei „Hristo Botev” a Bulgarilor din Brăila, condus de prof. Anastasia Andriev-Radulov; Piese corale în limba bulgară, interpretate de Corul „Trison”, dirijat de prof. Maricica şi Ştefan Lupu. Locul desfăşurării: sediul Muzeul Brăilei „Carol I” (14 mai 2016)
•   Spectacol de dansuri tradiţionale greceşti, susţinut de Grupurile „Parnassos” şi „Zorbas” ale Comunităţii Elene Brăila (preşedinte: dl. Haralambie Caravia), conduse de Marius Papadopol; Spectacol de dansuri tradiţionale, susţinut de Grupul „Dunaiskie Rozî”, al Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila (preşedinte: dna Fedosia Jipa Rubanov), vizită în expoziţie, vizionări de filme documentare – în cadrul evenimentului „Noaptea Muzeelor”. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” şi Centrul Diversităţii Culturale (21 mai 2016)
•   Vizitarea expoziţiei temporare, vizionare film documentar şi prezentare despre minorităţile etnice din Brăila şi proiectele culturale ale Centrului Diversităţii Culturale - Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice. Au participat elevi de la Liceul de Arte „Hariclea Darclée" Brăila, însoţiţi de artistul plastic Marilena Ioanid. Locul desfăşurării: Centrul Diversităţii Culturale (22 iunie 2016)
•   Vernisajul Expoziţiei de pictură, cu lucrările participanţilor la Cercul de pictură al Comunităţii Elene Brăila, coordonat de prof. Elena Salomeea Kaloxilos - cu ocazia Zilei Muzeului Brăilei „Carol I”. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” – Centrul Diversităţii Culturale şi Comunitatea Elenă Brăila. A prezentat: prof. Marilena Ioanid, artist plastic. Prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei „Carol I” a oferit copiilor cărţi apărute la Editura „Istros” şi diplome. Locul desfăşurării: Centrul Diversităţii Culturale (23 august – 24 noiembrie 2016) 
•       Vernisajul Expoziţiei temporare de carte: Proiecte finanţate derulate de Muzeul Brăilei „Carol I” (Concepere, scriere proiecte finanţate: Camelia Hristian; Manager de proiect: prof. univ. dr. Ionel Cândea; Finanţatori: Administraţia Fondului Cultural Naţional şi Uniunea Arhitecţilor din România) - cu ocazia Zilei Muzeului Brăilei „Carol I”. Evenimentul a mai inclus: Lansarea medaliei „40 de ani de cercetări arheologice şi istorice pentru restaurarea Mănăstirii Măxineni” -  a prezentat: prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”; Exponatul zilei; Proiecţie de filme documentare realizate cu ocazia vizitelor Familiei Regale la Brăila (1914, 1998); Conferinţă: „Povestea unei mari prietenii: Panait Istrati şi Romain Rolland” - a prezentat: conf. univ. dr. Zamfir Bălan, director adjunct. La eveniment au participat Î. P. S. Casian Crăciun, Arhiepiscopul Dunării de Jos, dl. Francisk-Iulian Chiriac, preşedintele Consiliului Judeţean Brăila, dl. Catalin-Dan Murea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” şi Centrul Diversităţii Culturale (23 august – 24 noiembrie 2016)
•      Despre ruşii lipoveni şi proiectul cultural „Greci, Evrei, Ruşi Lipoveni, Turci... Brăila”, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Prezentare: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice (concepere, scriere proiect, şi co-editor volume), la întâlnirea cultural-artistică cu Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila, desfăşurată sub genericul „De la suflet la suflet. Incursiune în spaţiul etnic al ruşilor lipoveni” – în cadrul manifestărilor „Zilele Europene ale Patrimoniului". Organizator eveniment: Muzeul Brăilei „Carol I” - Secţia Memoriale. Au mai vorbit: Elena Ilie, şef Secţia Memoriale; prof. Fedosia Jipa - Rubanov, preşedintele Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila; Liliana Şerban, muzeograf; Petre Procop, autor de carte (Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila); Gabriel Stoica, realizator film (Muzeul Brăilei „Carol I”); Pavel Tudose, autor de carte; Gheorghe Cîrnu (Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila); program artistic susţinut de Ansamblurile „Tihii Dunai” şi „Dunaiskie Rozî” ale Comunităţii Ruşilor Lipoveni Brăila. Locul desfăşurării:  Muzeul Brăilei „Carol I” - Casa Memorială „Dumitru Panaitescu Perpessicius” (15 septembrie 2016)
•       Vizitarea expoziţiei temporare şi prezentare despre minorităţile etnice din Brăila şi proiectele culturale ale Centrului Diversităţii Culturale - Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice.  Au participat elevi de la Liceul de Arte „Hariclea Darclée" Brăila (clasa a XII-a, pictură), însoţiţi de artistul plastic Marilena Ioanid. Locul desfăşurării: Centrul Diversităţii Culturale (13 octombrie 2016)
•     Lansarea monografiei „Patrimoniul imobiliar al familiei Chrissoveloni de-a lungul veacurilor”, istoric de artă dr. Oana Marinache. Au prezentat: prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”; dl. Jean Chrissoveloni, om de afaceri; dr. Oana Marinache, istoric de artă, cercetător, Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române, preşedintele Asociaţiei Istoria Artei; dl. Haralambie Caravia, preşedintele Comunităţii Elene Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (26 noiembrie 2016)
•   Vernisajul expoziţiei temporare Carte apărută la Editura Istoria Artei, Bucureşti. Organizatori: Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale, Comunitatea Elenă Brăila, Asociaţia şi Editura Istoria Artei, împreună cu Imobiliara Chrissoveloni. Au prezentat: prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I” şi dr. Oana Marinache, istoric de artă, cercetător, Institutul de Istorie a Artei „G. Oprescu” al Academiei Române, preşedintele Asociaţiei Istoria Artei. Locul desfăşurării: Centrul Diversităţii Culturale (26 noiembrie – 4 decembrie 2016)
•   Vernisajul expoziţiei temporare „Costume tradiţionale greceşti”, cu lucrări realizate la Cercul de Pictură al Comunităţii Elene Brăila, coordonat de prof. Elena Salomeea Kaloxilos. A prezentat: prof. Marilena Ioanid, artist plastic. Prof. univ. dr. Ionel Cândea, managerul Muzeului Brăilei „Carol I” a oferit copiilor cărţi apărute la Editura „Istros”. Locul desfăşurării: Centrul Diversităţii Culturale (26 noiembrie – 4 decembrie 2016)
        La invitaţia comunităţilor etnice, am participat la următoarele evenimente culturale, care au fost fotografiate, filmate pentru baza de date a Centrului Diversităţii Culturale şi promovate on-line (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice):
o  Vasilopita. Organizator: Comunitatea Elenă Brăila. Locul desfăşurării: sediul Comunităţii Elene Brăila (24 ianuarie 2016)
o  Purim. Organizator: Comunitatea Evreilor Brăila. Locul desfăşurării: Templul Coral Brăila (27 martie 2016)
o  Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila şi Ansamblul „Tihii Dunai" - Aniversare 25 de ani. Organizator: Comunitatea Ruşilor Lipoveni Brăila. Locul desfăşurării: Teatrul „Maria Filotti" Brăila (13 noiembrie 2016)   
o  Hanuka. Organizator: Comunitatea Evreilor Brăila. Locul desfăşurării: Templul Coral Brăila (28 decembrie 2016)
                                                                      
EVENIMENTE GĂZDUITE DE MUZEUL BRĂILEI „CAROL I”, ÎN 2016, ORGANIZATE DE INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PARTENERE
 
          Muzeul Brăilei „Carol I” a asigurat, pentru aceste evenimente, materiale promoţionale, sonorizare, fotografiere, filmare (Diana Coşarcă, muzeograf; Gabriel Stoica - Serviciul Relaţii Publice) şi promovare on-line (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice):   
·   Şcoala muzicală franceză între Rameau şi Ravel, spectacol de muzică şi poezie - activitate în cadrul proiectului educaţional „Muzica lumii între sunet şi suflet”. Organizatori: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila şi Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila. Coordonatori: prof. Nicolae Băcanu şi prof. Ioan Popescu. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (25 februarie 2016)
·    Femeia în poezia clasică rusă, spectacol de muzică şi poezie - activitate în cadrul proiectului educaţional „Muzica lumii între sunet şi suflet”. Organizatori: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila şi Şcoala Populară de Arte „Vespasian Lungu” Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (10 martie 2016)
·    Serbări. Grupa pregătitoare de la Grădiniţa cu program prelungit 48, educatoare Rodica Gherguş. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I”  (9 şi 10 iunie 2016)
·    Festivalul Internaţional „EUROPOEZIA", Brăila - Galaţi. Directori festival: Stere Bucovală şi Valeriu Stancu. Parteneri: Muzeul Brăilei „Carol I” şi Biblioteca „V. A. Urechia" Galaţi. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (15 şi 18 septembrie 2016)
·    Întâlnire interculturală - activitate în cadrul Proiectului Erasmus „Music to decrease inequality at school”, derulat de Şcoala „Mihai Eminescu” Brăila. Au susţinut prezentări elevi din: Grecia, Italia, Lituania, Portugalia, Turcia şi România. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (12 octombrie 2016)
·    Producerea şi recepţionarea sunetului de către organismul uman, spectacol de muzică şi poezie - activitate în cadrul proiectului educaţional „Muzica lumii între sunet şi suflet”. Organizatori: Colegiul Economic „Ion Ghica” Brăila, în colaborare cu Liceul de Arte „Hariclea Darclée” Brăila şi Palatul Copiilor Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (23 noiembrie 2016)
·    Serbare. Clasa I de la Şcoala „Ion Creangă" Brăila. Locul desfăşurării: sediul Muzeului Brăilei „Carol I” (22 decembrie 2016).

EXPOZIŢIA „UNDE EŞTI, COPILĂRIE...?”. JUCĂRII DIN COLECŢIILE ASOCIAŢIEI MUZEUL JUCĂRIILOR BUCUREŞTI

Expoziţia este deschisă la Muzeul Brăilei „Carol I” - Centrul Diversităţii Culturale (Piaţa Traian nr. 3) şi Secţia Etnografie (str. Polonă nr. 14), până la finele lunii februarie 2017. Mulţumim colecţionarilor, ing. Cristian Dumitru, preşedinte şi Mihail Dumitru. Intrarea este liberă. Vă aşteptăm, cu drag!
Amenajare: ing. Cristian Dumitru şi Mihail Dumitru (Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti); Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice; Alina Pospai, bibliotecar; Sorin Filoti, restaurator; Alexandru Roşca; Viorel Tătaru. Vernisaj: de Ziua Sfântului Mare Ierarh Nicolae, ocrotitorul Brăilei (6 decembrie 2016). Au prezentat: prof. univ. dr. Ionel Cândea, membru corespondent al Academiei Române, managerul Muzeului Brăilei „Carol I”, Camelia Hristian - şef Serviciul Relaţii Publice şi dl. ing. Cristian Dumitru, colecţionar - Asociaţia Muzeul Jucăriilor Bucureşti. Expoziţia a avut vizitatori – familii şi grupuri de copii şi tineri de la: Şcoala Waldorf Brăila, Şcoala Gimnazială „Mihai Bravu” Brăila (clasele II - VIII), însoţiţi de înv. Verginica Gorgovan, înv. Mariana Costache, înv. Ionelia Drăghici şi prof. Mirela Budur; Şcoala „Mihail Kogălniceanu” Brăila (clasa a II-a), însoţiţi de înv. Doralina Iordan (16 decembrie 2016), Liceul „Edmond Nicolau” Brăila, însoţiţi de profesor Cornelia Miler (17 şi 20 decembrie 2016), Şcoala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu” Brăila, însoţiţi de prof. Gabriela Dinu (23 decembrie 2016). Ghidaj: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi Alina Pospai, bibliotecar – Serviciul Relaţii Publice. 

VIZITATORI ON-LINE AI MUZEULUI BRĂILEI „CAROL I”, ÎN 2016

·  Website-ul http://www.muzeulbrailei.ro/ a avut, în anul 2016 - conform programului de monitorizare trafic Google Analytics: 70.526  pagini vizitate, 17.838 vizite, din care 12.185 vizitatori unici din: România (din Bucureşti şi 41 judeţe) şi alte 92 ţări: Republica Moldova, SUA, Marea Britanie, Rusia, Germania, Brazilia, Italia, Europa (neprecizat), Ungaria, Canada, Spania, Franţa, Austria, Olanda, Filipine, Belgia, Grecia, India, Turcia, Ucraina, Bulgaria, China, Japonia, Serbia, Australia, Polonia, Portugalia, Israel, Benin, Sudan, Mexic, Arabia Saudită, Elveţia, Iraq, Norvegia, Columbia, Coreea de Sud, Chile, Cehia, Irlanda, Nigeria, Suedia, Cipru, Indonezia, Kenya, Ecuador, Siria, Iran, Kuweit, Malaezia, Taiwan, Belarus, Danemarca, Algeria, Croaţia, Lituania, Slovenia, Thailanda, Venezuela, Emiratele Arabe, Albania, Argentina, Coasta de Fildeş, Hong Kong, Luxemburg, Noua Zeelandă, Oman, Qatar, Singapore, Tunisia, Zambia, Armenia, Bangladesh, Bahrain, Camerun, Costa Rica, Cuba, Republica Dominicană, Estonia, Finlanda, St. Kitts&Nevis, Sri Lanka, Letonia, Libia, Maroc, Macedonia, Mauritius, Slovacia, Senegal, Salvador, Uruguay, Vietnam. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice şi Alina Pospai, bibliotecar - Serviciul Relaţii Publice).
·  Website-ul http://diversitate-culturala-muzeulbrailei.ro/ a avut, în anul 2016 - conform programului de monitorizare trafic eXTReMe Tracking: 550 pagini vizitate, de 249 vizitatori unici din: România, SUA, Grecia, Federaţia Rusă, Germania, Franţa, Irlanda, Brazilia, Italia, Spania, Marea Britanie, Canada, Israel, Ucraina, Europa (neprecizat), Republica Moldova, Australia, Belgia, Olanda, Cipru, Japonia, Elveţia etc. (Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
· Pagina „Muzeul Brăilei Carol I”, pe reţeaua de socializare Facebook este urmărită, în mod constant, de 8101 persoane din: România, Italia, Marea Britanie, Grecia, Spania, Germania, Franţa, SUA, Moldova, Canada, Belgia, Turcia, Israel, Olanda, Brazilia, Elveţia, Austria, Cipru, Australia, Irlanda, Suedia, Rusia, Norvegia, Polonia, Ucraina, Arabia Saudită, Danemarca, Bulgaria, Luxemburg, Cehia, Portugalia, Ungaria, Qatar, Bahrain, Indonezia, Mexic, Maroc, India, Iraq, Algeria, Singapore, Argentina, Oman, Egipt, Finlanda.  În anul 2016 am postat: 9.058 fotografii din arhiva Muzeului Brăilei „Carol I”, mii de texte, 151 filme documentare şi apariţii la TV, 473 link-uri către website-uri, fotografii, Youtube.  (editor: Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice).
             Mulţumim foarte mult tuturor celor care sunt alături de noi!     
     

Camelia Hristian, şef Serviciul Relaţii Publice
   

MUZEUL BRAILEI „CAROL I"