Memoriale

Specialiști

MUZEUL BRĂILEI „CAROL I”

 

 


PROGRAM DE VIZITARE

 • Miercuri - Duminică
  09,00-17,00
  Octombrie - Aprilie
 • Miercuri - Duminică
  10,00-18,00
  Mai - Septembrie
 • Luni - Marţi
  închis tot timpul anului, cu excepţia zilelor în care au loc manifestări culturale.

 

Conf. univ. dr. Zamfir Bălan

 • Director adjunct, cercetător ştiinţific
 • Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Expert, domeniul „Bunuri arheologice şi istoric-documentare”, specializarea „Memorialistică”, atestat nr. 357 din 29/01/2004
 • Doctor în ştiinţe filologice cu teza: „Tipologie narativă în proza lui Panait Istrati" (2001)
 • Colaborări la: Analele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Analele Universităţii din Craiova, Analele Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava, Luceafărul, Dunărea, Literatorul, România literară, Analele Brăilei, Cahiers Panait Istrati, Excelsior, Elpida, Cultura
 • Activitate ştiinţifică în domeniile: memorialistică, presa culturală brăileană, istorie literară, poetică şi stilistică, semiotică, retorică
 • Participări cu lucrări ştiinţifice la sesiuni de comunicări şi simpozioane de importanţă naţională şi internaţională
 • Cercetarea manuscriselor aflate în fondurile caselor memoriale „Panait Istrati” şi „D. Panaitescu Perpessicius” din Brăila
 • Editarea operei bilingve (franceză-română) a lui Panait Istrati – „cea dintâi tentativă de editare ştiinţifică (...), în sensul propriu al termenului"; „o premieră mondială” (Mircea Iorgulescu)
 • Ediţii îngrijite, studii introductive, note şi comentarii la volumele:
  - Perpessicius, Studii, articole, documente (1991)
  - Panait Istrati, Pagini de corespondenţă (1993)
  - Mihai Eminescu, Luceafărul (1993, ediţia a treia în 2002)
  - Panait Istrati, Chira Chiralina, ediţie bilingvă (1994)
  - Panait Istrati, Moş Anghel, ediţie bilingvă (1995)
  - Panait Istrati, Codin, ediţie bilingvă (1996)
  - Panait Istrati, Omul care nu aderă la nimic. Documente din Rusia sovietică (1996)
  - Panait Istrati, Ţaţa Minca, ediţie bilingvă (1997)
  - Corespondenţă Vasile Băncilă - Basil Munteanu (1997)
  - Panait Istrati, Casa Thüringer, ediţie bilingvă (1998)
 • Cărţi publicate:
  Panait Istrati. Tipologie narativă (2001), „primul studiu de amploare şi profunzime, din perspectiva poeticii prozei”, „studiu remarcabil de poetică narativă, care va impulsiona fără îndoială o nouă perspectivă în interpretarea lui Panait Istrati.” (Dumitru Irimia)
  Stilistică pentru relaţii publice şi jurnalism (coautor, 2001)
  Semiotică. Noţiuni introductive (2003)
  Prelegeri de retorică (2004).

Elena Ilie

 • Şef de secţie, muzeograf
 • Absolventă a Facultăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • Expert, domeniul „Bunuri arheologice şi istoric-documentare”, specializarea „Memorialistică”, atestat nr. 362 din 29/01/2004
 • Activitate ştiinţifică în domeniile: memorialistică; istoria şi cultura Brăilei în epoca modernă; viaţa rurală în judeţul Brăila în epoca modernă; cartea românească şi străină – element al spiritualităţii la Dunărea de Jos; strategii de comunicare în relaţia muzeu - public; istoria flotilei fluviale şi a marinei române; cercetarea şi inventarierea patrimoniului imobil al oraşului Brăila
 • Participări cu comunicări şi studii de specialitate la peste 50 de sesiuni şi simpozioane naţionale şi internaţionale
 • Autoare a peste 30 de articole şi studii de specialitate (domeniile: istorie, muzeologie, patrimoniu imobil), publicate în reviste de specialitate: Istros, Analele Brăilei, Anuarul Muzeului Marinei Române, Dosarele istoriei, Caietul Colocviului Naţional de Pedagogie Muzeală, Acta Musei Tutovensis, Buletinul Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu“ Iași, Revista de Istorie a Muscelului, Antares Galați
 • Realizatoare a două filme documentare, pe suport casetă video, Nicolae Titulescu – mărturii sonore şi Din istoricul farmaciei brăilene şi pe suport CD, Magazia de cereale (Silozul) – Un monument de arheologie industrială la Brăila
 • Realizarea albumului Brăila – România (documentare, text, selecţie imagini, concepţie grafică), publicat de Primăria Municipiului Brăila
 • Colaboratoare la realizarea casetei cu reproduceri de cărți poștale Brăila. Vederi de altădată.

Lector univ. dr. Valentin Popa


Dr. Viorel Mortu


Liliana Şerban

 • Muzeograf
 • Absolventă a Universităţii din Bucureşti; Facultatea de Filologie; Specializarea Limba română - Limba franceză
 • Activitate ştiinţifică în domeniul:
  Lingvistică franceză
  Participare cu studii de specialitate la Sesiunea de Comunicări de la Lyon, Franţa, 2011;
  Memorialistică
  Cercetarea colecţiilor Casei Memoriale „D. Panaitescu Perpessicius” din Brăila;
 • Domenii de interes:
  - Personalităţi de expresie franceză;
  - Experienţe româneşti ale bilingvismului creator;
  - Influenţa franceză în cadrul arhitecturii limbii române;
  - Relaţiile culturale franco-române – douǎ secole de dialog;
  - Receptarea Noului Roman Francez în spaţiul literar românesc.
 • E-mail: lianas2004@yahoo.com


Roxana Mariana Serea

 • Muzeograf
 • Absolventă a Universității  „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Litere
 • Studii universitare de masterat în domeniul Limbă și literatură
 • Activitate științifică în domeniul memorialistică
 • Domenii de interes:
   - Viața și opera scriitorului Fănuș Neagu;
   - Cercetarea colecțiilor Casei Memoriale „Fănuș Neagu”, Grădiștea, Brăila.
 • E-mail: roxanacostel@yahoo.com


Laura Clara Coman

 • Restaurator carte şi document
 • Absolventă a Facultății de Litere „Lucian Blaga”, Sibiu
 • Domenii de interes: Istoria restaurării cărții
 • E-mail: c_lauraclara@yahoo.com
   

Ionelia Rodica Taruhidis

 • Conservator bunuri culturale, atestat  nr. 003992188 din iunie 2012
 • Absolventă a Facultății de Comunicare și Relații Internaționale, Universitatea Danubius, Galați
 • Domenii de interes: Patologia materialului papetar
 • E-mail: ione_ghe@yahoo.com


Enuţa Năstase

 • Conservator bunuri culturale
 • Absolventă a Programului de pregătire postliceală Conservator Bunuri culturale organizat de Centrul pentru Patrimoniul Cultural „Sfântul Constantin Brâncoveanu“, București
 • Domenii de interes: Patologia materialului papetar

MUZEUL BRAILEI


MUZEUL BRAILEI


MUZEUL BRAILEI


MUZEUL BRAILEI