Memoriale

Specialiști

MUZEUL BRĂILEI „CAROL I”

 

 


PROGRAM DE VIZITARE

 • Miercuri - Duminică
  09,00-17,00
  Octombrie - Aprilie
 • Miercuri - Duminică
  10,00-18,00
  Mai - Septembrie
 • Luni - Marţi
  închis tot timpul anului, cu excepţia zilelor în care au loc manifestări culturale.

 

dr. Zamfir BĂLAN

 • cercetător ştiinţific, director adjunct
 • absolvent al Facultăţii de Filologie a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • expert, domeniul „Bunuri arheologice şi istoric-documentare”, specializarea “Memorialistică”, atestat nr. 357 din 29/01/2004
 • doctor în ştiinţe filologice cu teza: Tipologie narativă în proza lui Panait Istrati (2001)
 • colaborări la: Analele Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Analele Universităţii din Craiova, Analele Universităţii “Ştefan cel Mare” Suceava, Luceafărul, Dunărea, Literatorul, România literară, Analele Brăilei, Cahiers Panait Istrati, Excelsior, Elpida, Cultura
 • activitate ştiinţifică în domeniile: memorialistică, presa culturală brăileană, istorie literară, poetică şi stilistică, semiotică, retorică
 • participări cu lucrări ştiinţifice la sesiuni de comunicări şi simpozioane de importanţă naţională şi internaţională
 • cercetarea manuscriselor aflate în fondurile caselor memoriale “Panait Istrati” şi “D. Panaitescu Perpessicius” din Brăila
 • editarea operei bilingve (franceză-română) a lui Panait Istrati – „cea dintâi tentativă de editare ştiinţifică (...), în sensul propriu al termenului„; “o premieră mondială” (Mircea Iorgulescu)
 • ediţii îngrijite, studii introductive, note şi comentarii la volumele:
  - Perpessicius. Studii, articole, documente (1991)
  - Panait Istrati, Pagini de corespondenţă (1993)
  - Mihai Eminescu, Luceafărul (1993, ediţia a treia în 2002)
  - Panait Istrati, Chira Chiralina, ediţie bilingvă (1994)
  - Panait Istrati, Moş Anghel, ediţie bilingvă (1995)
  - Panait Istrati, Codin, ediţie bilingvă (1996)
  - Panait Istrati, Omul care nu aderă la nimic. Documente din Rusia sovietică (1996)
  - Panait Istrati, Ţaţa Minca, ediţie bilingvă (1997)
  - Corespondenţă Vasile Băncilă-Basil Munteanu (1997)
  - Panait Istrati, Casa Thüringer, ediţie bilingvă (1998)
 • cărţi publicate:
  Panait Istrati. Tipologie narativă (2001), “primul studiu de amploare şi profunzime, din perspectiva poeticii prozei”, “studiu remarcabil de poetică narativă, care va impulsiona fără îndoială o nouă perspectivă în interpretarea lui Panait Istrati.” (Dumitru Irimia)
  Stilistică pentru relaţii publice şi jurnalism (coautor, 2001)
  Semiotică. Noţiuni introductive (2003)
  Prelegeri de retorică (2004).
 • e-mail: zamfir.balan@gmail.com

Elena ILIE

 • muzeograf, şef de secţie
 • e-mail: elen_ilie@yahoo.com
 • absolventă a Facultăţii de Istorie şi Filozofie a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
 • expert, domeniul „Bunuri arheologice şi istoric-documentare”, specializarea “Memorialistică”, atestat nr. 362 din 29/01/2004
 • activitate ştiinţifică în domeniile: memorialistică; istoria şi cultura Brăilei în epoca modernă; viaţa rurală în judeţul Brăila în epoca modernă; cartea românească şi străină – element al spiritualităţii la Dunărea de Jos; strategii de comunicare în relaţia muzeu-public; istoria flotilei fluviale şi a marinei române; cercetarea şi inventarierea patrimoniului imobil al oraşului Brăila;
 • participări cu comunicări şi studii de specialitate la peste 30 de sesiuni şi simpozioane naţionale şi internaţionale;
 • autoare a peste 20 de articole şi studii de specialitate (domeniile istorie, muzeologie, patrimoniu imobil), publicate în reviste de specialitate: Istros, Analele Brăilei, Anuarul Muzeului Marinei Române, Dosarele istoriei, Caietul Colocviului Naţional de Pedagogie Muzeală;
 • realizatoare a două filme documentare, pe suport casetă video, Nicolae Titulescu – mărturii sonore şi Din istoricul farmaciei brăilene şi a unuia pe suport CD, Magazia de cereale (Silozul) – Un monument de arheologie industrială la Brăila;
 • colaboratoare la realizarea albumului Brăila – 2000 (documentare, text, selecţie imagini), publicat de Primăria Municipiului Brăila.

Carmen GIGHILEANU


Raluca TOMA


MUZEUL BRAILEI


MUZEUL BRAILEI


MUZEUL BRAILEI


MUZEUL BRAILEI