Arheologie

Patrimoniu

MUZEUL BRĂILEI „CAROL I”

 

 


PROGRAM DE VIZITARE

 • Miercuri - Duminică
  09,00-17,00
  Octombrie - Aprilie
 • Miercuri - Duminică
  10,00-18,00
  Mai - Septembrie
 • Luni - Marţi
  închis tot timpul anului, cu excepţia zilelor în care au loc manifestări culturale.

 

STRUCTURA PATRIMONIULUI


Provenienţă:
 • Patrimoniu constituit în urma cercetărilor arheologilor Muzeului Brăilei „Carol I” (peste 90 %).
 • Donaţii şi achiziţii.

Vârsta patrimoniului:
 • Paleoliticul superior (piese provenite din donaţii).
 • Neoliticul mijlociu, cultura Boian-Giuleşti (mijlocul mileniului V a. Chr.).
 • Eneolitic.
 • Epoca bronzului
 • Prima epocă a fierului (Hallstatt).
 • A doua epocă a fierului (La Tene).
 • Greci
 • Romani
 • Epoca post-romană
 • Migratori
 • Epoca Medievală.

Donatori:
Paul Bălcănescu, peste 500 de piese, îndeosebi greco-romane, unele de o valoare deosebită.

Numar de piese:
Peste 15.000

Tipuri de piese:
Unelte şi ustensile, piese de armament şi echipament militar şi harnaşament, podoabe şi accesorii vestimentare, recipiente ceramice şi din sticlă, monede, inscripţii, elemente de arhitectură, piese de cult etc.

Piese de tezaur:
 • Vase ceramice şi piese de cult (altare, statuete) - din neolitic (mileniile V-IV a.Chr.);
 • vase ceramice, piese de podoabă şi de prestigiu - din perioada de tranziţie şi din epoca bronzului (mileniile IV-III a.Chr);
 • inventarul mormântului aristocratic getic de la Gărvani (sec. IV a.Chr.);
 • vase ceramice şi podoabe geto-dacice (sec. IV-I a.Chr.);
 • vase din sticlă sau ceramică, statuete şi opaiţe greco-romane, vase ceramice şi podoabe din epoca migraţiilor (sec. II-IV p.Chr.);
 • vase ceramice, podoabe, monede, plăci decorative din epoca medievală (sec. IX-XVIII).
dr. Stănică Pandrea, şef Secţia Arheologie


GĂVANI

coif attic din bronz şi aplice de harnaşament din argint, descoperite într-un mormânt princiar; epoca geto - dacică; cca. 350 - 300 a. Chr.Lişcoteanca, "Movila din Baltă"

măsuţă de cult decorată cu motive excizate; neolitic, cultura Boian-Giuleşti; 4700-4500 a. Chr.


Cultura Sântana de Mureş Cerneahov