CONSERVAREA ŞI RESTAURAREA UNUI VAS MEDIEVAL DIN CERAMICĂ, DESCOPERIT LA BRĂILA
 

A fost descoperit în vatra istorică medievală a Brăilei, Calea Călăraşilor 19, datat secolul al XIV-lea şi păstrează din original aproximativ 60%. Vasul este frumos ornamentat şi interesant din punct de vedere iconografic, dar mai ales din perspectiva restaurării. Prin cercetări de laborator şi anamneză, s-au obţinut informaţii referitoare la starea generală a obiectului. S-au cercetat anumite caracteristici, s-a făcut clasificarea materialului în studiu şi s-a precizat cronologia. S-au analizat fragmentele, avându-se în vedere motivul ornamental, forma vasului, tehnologia prelucrării, tehnica realizării decorului, calitatea pastei şi a smalţului şi dimensiunile. În urma acestui studiu realizat, a rezultat că este vorba de o farfurie din care s-au păstrat două fragmente, prezentând serioase urme de ardere secundară care a deteriorat calitatea smalţului. Are o formă elegantă, terminându-se la partea inferioară cu un picior inelar. Buza vasului pe suprafaţa superioară este perfect dreaptă, fără nici o urmă de profil, cu marginea la exterior uşor îngroşată spre corpul vasului căruia nu-i lipseşte acea nervură caracteristică ce-i marchează limita inferioară la exterior.

Din punct de vedere al pastei prezintă o ceramică de calitate relativ bună, degresată, cu nisip cu bobul egal, granulaţia acestuia determinând o uşoară asperitate a pereţilor. Arderea este oxidantă şi incompletă, pereţii prezentând o culoare cenuşie în spărtură şi castanie la exterior iar tehnica confecţionării vasului constă în procedee tradiţionale.

Decorul ornamental ce înnobilează obiectul, prezintă în centrul vasului, un medalion cu trei cruci sub formă de floare, înscrise pe rând una în alta, cu braţele egale, de culoare verde şi maron conturate cu negru, simbolul tipic primelor secole ale creştinismului. Prima şi cea mai simplă dintre ele imită o floare stilizată cu patru petale subţiri, alungite, de culoare verde conturată cu negru şi este încadrată într-o altă floare-cruce, – în colţuri, având petalele mai scurte şi mai late cu terminaţii mai ascuţite, de culoare maron –, conturată şi ea cu negru la fel ca prima, care la rândul ei este încadrată într-o altă floare-cruce, asemănătoare dar mai mare, cu terminaţiile mai rotunjite, goală şi doar conturată, lăsând să se vadă fondul vasului de culoare galben-translucid cu uşoare reflexe verzui iar pe margine punctată cu şase, şase, şase, respectiv şapte puncte negre. Braţele se termină fiecare cu două spirale mici precum antenele la fluture. Simbolul este crucea bizantină cu braţele egale, vechi motiv oriental care a fost adaptat creştinismului ca simbol al lui Isus Cristos. Pe umărul vasului se află două frize. Prima, cea de lângă medalion este reprezentată printr-o spirală – motiv de ordin abstract –, născută din tehnică, ulterior dobândind şi un sens simbolic. La început a fost pictată, aşa cum o întâlnim pe ceramica neolitică, apoi incizată în epoca bronzului şi în a doua epocă a fierului. În perioada medievală, spirala apare ca motiv decorativ pentru o perioadă îndelungată, iniţial ca o linie circulară care compune o spirală pe pereţii vaselor, mai târziu spirale independente, denumite “melci”.

Cea de-a doua friză este reprezentată printr-un număr de treisprezece arbori stilizaţi (plopul), coloraţi alternativ cu verde şi maron. Motivul arborelui este şi el nelipsit de pe ceramica feudală. Marginea (buza vasului), prezintă o succesiune de pete romboidale colorate alternativ maron şi verde, simbolizând nişte boboci de floare stilizaţi. Fiecare element al decorului (cu excepţia spiralei) este conturat cu negru. Este vorba de o tehnică folosită în ceramica bizantină dar şi mai târziu. Acest vas, prin cele două orificii plasate pe piciorul inelar, ne indică faptul că avea caracterul unui produs de lux, cu rol decorativ.
Aspectul general este întregit de fondul smălţuit subţire, aproape transparent, de calitate medie, prezentând zone mici lipsă. Nu prezintă exfolieri sau harise, însă, procedeele de decoraţie, tehnica aplicării smalţului pe suprafaţa vasului, motivul ornamental şi forma obiectului, ne arată că vasul este o imitaţie a ceramicii bizantine. Smalţul are o nuanţă de galben-transparent, mai puţin curată, cu o tonalitate verzuie, este mai subţire, aşternut inegal, cu bule de aer şi puncte mai închise în unele zone, diferit de smalţul de bună calitate de pe vasele bizantine şi care este aşternut uniform pe suprafaţa obiectului. Culorile motivelor ornamentale ale vasului, şi-au pierdut din contrast şi asta pentru faptul că smalţurile care conţin siliciu îşi pierd în timp luciul şi transparenţa şi se opacizează. Alt motiv ce a contribuit la deteriorarea lui este şi arderea secundară suferită în epocă, precum şi arderea primară insuficientă, determinând opacizarea glazurii prin pierderea luciului.
Sub raportul metodei de studiu am încercat să îmbinăm concluziile arheologice cu cele iconografice şi de ordin etnografic, pentru a dobândi aspectul unitar al procesului de restaurare al acestui obiect.

Specialistul a găsit cele mai adecvate metode de conservare şi restaurare pentru stoparea procesului de degradare şi reconstituirea lui, redobândindu-şi astfel valoarea de mărturie istorică şi artistică. Este restaurat ştiinţific, cu materiale şi metode moderne.
Sunt expuse pe larg toate fazele şi etapele de conservare – restaurare, în revista muzeului „ISTROS" / 2005.

Maghiţa Nechifor, restaurator