Archéologie

Publications

MUSÉE DE BRĂILA

PROGRAMME DE VISITE

 • Mercredi - Dimanche
  09,00-17,00
  Octobre – Avril
 • Mercredi - Dimanche
  11,00-19,00
  Mai - Septembre
 • Lundi – Mardi
  fermé toute l’année, sauf les jours des manifestations culturelles


MUSÉE DE BRĂILA

IMPRESSIONS

 

MONOGRAPHIES ET SYNTHESES

 1. N. Harţuche, Fl. Anastasiu, Brăiliţa, Brăila, 1968.
 2. I. Cândea, V. Sîrbu, Istoricul oraşului Brăila. Din cele mai vechi timpuri până la 1540, Biblioteca Istros, Brăila, 1993.
 3. V. Sîrbu, Credinţe şi practici funerare, religioase şi magice în lumea geto-dacilor, Biblioteca Istros, Galaţi, 1993; Premiul "Nicolae Bălcescu” al Academiei Române, pe anul 1993.
 4. V. Sîrbu, Dava getică de la Grădiştea, judeţul Brăila ( I ), Editura Istros, Brăila, 1996.
 5. V. Sîrbu (coordonator şi autor), P. Damian, Em. Alexandrescu, E. Safta, O. Damian, St. Pandrea, Al. Niculescu, Aşezări din zona Căscioarele-Greaca-Prundu. Mileniile I î.Hr.-I d.Hr., Editura Istros, Brăila, 1996.
 6. I. Cândea, Brăila. Origini şi evoluţie, până la jumătatea secolului al XVI-lea, Editura Istros, Brăila, 1995, Premiul '' Dimitrie Onciul” al Academiei Române, pe anul 1997.
 7. I. Cândea, Mânăstirea Măxineni, Editura Istros şi Editura Episcopiei Dunării de Jos, Brăila, 1996.
 8. V. Sîrbu, G. Florea, Imaginar şi imagine în Dacia preromană, Editura Istros, Brăila, 1997.
 9. V. Sîrbu, G. Florea, Les Géto-Daces. Iconographie et imaginaire, Fundaţia Culturală Română, Cluj-Napoca, 200I.
 10. Cândea, V. Sîrbu, St. Pandrea, Istoria Românilor, I, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2001.
 11. V. Dupoi, V. Sîrbu, Incinta dacică fortificată de la Pietroasele – Gruiu Dării, judeţul Buzău, I, Biblioteca Mousaios, Buzău, 2001.
 12. N. Harţuche, Complexul arheologic Brăiliţa, Bibliotheca Thracologica, Bucureşti, 2002.
 13. V. Sîrbu, Arheologia funerară şi sacrificiile: o terminologie unitară (dicţionar, lexic, arborescenţă), Editura Istros, 2003.
 14. Ionel Cândea, Comunitatea greacă de la Brăila. Din cele mai vechi timpuri până în secolul al XIX-lea, Ed. Istros, Brăila, 2004, 208 p.
 15. V. Sîrbu, Les Thraces entre les Carpates, les Balkans et la Mer Noire ( Ve s. av. J. - C. – Ier s. apr. J.-C.). Quatre conférences données à la Sorbonne, Editura Istros, Brăila, 2004, 210 p. (134 text + 76 planşe).
 16. Ionel Cândea, The Greek Community of Brăila. From ancient times to the 19th century, trad. Anca Popoacă-Giuran, Ed. Istros, Brăila, 2004, 210 p. + ilustr.
 17. V. Sîrbu, N. Cerişer, R. V. Ioan, Un depozit de piese dacice din fier de la Piatra Roşie (sat. Luncani, com. Boşorod, jud. Hunedoara)/A Deposit of Dacian Iron Objects in Piatra Roşie (Luncani village, Hunedoara County), Editura ALTIP, Alba Iulia, 2005, 105p.
 18. V. Sîrbu, S. Matei, V. Dupoi, Incinta dacică fortificată de la Pietroasa Mică-Gruiu Dării, com. Pietroasele, jud. Buzău, (II), [L’enceinte dace fortifiée de Pietroasa Mică-Gruiu Dării, comm. Pietroasele, dép. de Buzău] Editura Alpha, Buzău, 2005, 301 p. (201 p. + 100 planşe).
 19. V. Sîrbu, Oameni şi zei în lumea geto-dacilor/Man and Gods in the Geto-Dacians World, Editura C2 Design, Braşov, 2006, 280 p. (188 p. text, plus 92 planşe).
 20. V. Sîrbu, S. A. Luca, C. Roman, S. Purece, D. Diaconescu, N. Cerişer, Vestigiile dacice de la Hunedoara/The Dacian Vestiges in Hunedoara. Grădina Castelului: necropolă şi/sau incintă sacră?/necropolis and/or sacred enclosure ? Dealul Sânpetru: aşezarea/the settlements, Editura Altip, Alba Iulia, 2007, 300 p.
 21. V. Sîrbu, S. Ailincăi, G. Simion, Jijila-Cetăţuie, jud. Tulcea: o aşezare fortificată a culturii Babadag în nord-vestul Dobrogei/Jijila-Cetăţuie, dép. de Tulcea: un établissement fortifié de la culture Babadag au nord-ouest de la Dobroudja, Editura Istros, Brăila, 2008, 194 p. (112 p. + 82 planşe).
 22. L. Oţa, V. Sîrbu, Sarmaţii din judeţul Brăila/The Sarmatians in Brăila County, Editura Istros, Brăila, 2009, 280 p.

CATALOAGE

 1. N. Harţuche, Fl. Anastasiu, Catalogul selectiv al colecţiei de arheologie a Muzeului Brăilei (Catalogue sélectif de la collection d’archéologie du Musée de Brăila), Brăila-Galaţi, 1976.

GĂVANI

casque attique en bronze et appliques de harnachement en argent, découverts dans une tombe princiere ; époque géto-dace ; environ 350-300 av. J.-C.


MUSÉE DE BRĂILA


MUSÉE DE BRĂILA